Anuarul Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România – ediția 2010

Anuarul este publicația periodică editată de Federația Pro-vita, cu contribuția organizațiilor componente. Puteți descărca gratuit ediția 2010 a Anuarului aici.

„Dată fiind importanţa luptei pentru viaţă, dat fiind faptul că această luptă ţine de esenţa însăși a misiunii Bisericii, avem mereu simţământul acut al puţinătăţii a ceea ce se face la noi întru apărarea vieţii. În condiţiile înmulţirii fărădelegilor împotriva vieţii, când victimele – prunci uciși înainte de a se naște – se numără, numai în ţara noastră, cu milioanele, la care se adaugă marea mulţime de victime „colaterale”, în primul rând mamele și taţii acestor prunci, deveniţi ucigași ai propriilor odrasle, dar și atâţia alţii împreună cu ei –, când cultura morţii tinde să-și impună în conștiinţe, încă de la vârsta fragedei copilării, zăbranicu-i de întuneric, ne-am aștepta ca glasul Bisericii să răsune nu numai adânc dureros, ci și cum nu se poate mai stăruitor și mai puternic, proclamând cu tărie și fără abatere acel simplu și clar „Să nu ucizi!” al poruncii dumnezeiești.

Este adevărat că această proclamare o fac mulţi slujitori cucernici în biserici, prin predică și cateheză, în taina Sfintei Mărturisiri, sau în convorbirile cu credincioșii; o fac mulţi dintre profesorii de religie în școli; o fac, desigur, și destui credincioși ai Bisericii noastre, în variate moduri. Rezultatele sunt însă destul de precare. Cultura morţii este tot mai îndrăzneaţă și tinde a-și impune drept „corecte” și general acceptabile de către societate setul ei de antivalori. Situaţia prezentă impune o grabnică, hotărâtă și activă angajare pentru viaţă, în primul rând din partea factorilor responsabili ai Bisericii noastre Ortodoxe, dar și din partea tuturor credincioșilor ei. Orice lipsă la apel în această privinţă este vinovată. Nu putem pretinde că-L ascultăm, că-L iubim și că-L slujim pe Hristos, Domnul vieţii, atâta vreme cât cochetăm cu această demonică și nenorocită cultură a morţii, fie chiar și prin încetineala și insuficienţa rostirii noastre împotriva ei.

O mână de oameni din România continuă să creadă că lupta aceasta, dusă într-un mod cât de cât organizat, va avea roadele scontate, pentru reînflorirea în ţara și în Biserica noastră, a vieţii, în plenitudinea puterilor și manifestărilor ei, voite pentru noi de Însuși Dătătorul vieţii. Iată acum, înmănuncheate în acest almanah, câteva din gândurile, preocupările și visurile lor. Să fie și aceste puţine roade, prin harul și binecuvântarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, glasuri de chemare și trepte spre o adevărată slujire a vieţii!”

(Extras din „Cuvânt înainte” semnat de preot prof. dr. Vasile Mihoc, Președintele Federației)

Tagged with:
Posted in Anuar
Postări recente
Blogroll
De vizitat